Expertise

Wij ontwerpen, berekenen en tekenen bouwkundige beton-, staal- en houtconstructies. Wij hebben veel ervaring op het gebied van woning- en utiliteitsbouw, renovatie, industrie en BIM.

Een aantal collega’s staat ingeschreven in het Constructeursregister RO/RO/RT, dit is een kwaliteitslabel voor vakmanschap binnen ons werkgebied, zie https://www.constructeursregister.nl/

Onze expertise omvat de volgende specifieke onderwerpen:

Zonnepanelen

Controle van de bestaande constructie bij het plaatsen van zonnepanelen. Indien er geen archiefstukken beschikbaar zijn, kan de bestaande constructie worden ingemeten.

Wateraccumulatie

Controle van platte daken. Platte daken kunnen gevoelig zijn voor wateraccumulatie, dit geldt voornamelijk voor oudere gebouwen.

Beoordeling brandschade

Controle van de constructie na brand.

Kwaliteitscontrole bestaande constructies

Onderzoek naar en beoordeling van de constructieve staat van monumentale gebouwen, scheurvorming in bestaande constructies, balkons en galerijplaten.

Funderingsherstel

Bij verzakkingen van bestaande gebouwen.

Verbouw en/of renovatie van stolpboerderijen

Met behoud van allure, maar passend aan de standaard van nu.

Controle/second opinion

Een onafhankelijke en frisse blik op complexe bouwwerken.

Ondersteuning van Bouw- en Woningtoezicht van diverse gemeenten bij het controleren van ingediende stukken op constructieve aspecten.