Metingen

Wij kunnen verschillende metingen voor u uitvoeren:

Door­ middel van niet-destructieve methodes kunnen wij met behulp van speciale apparatuur de betonkwaliteit, dekking en locatie inclusief diameter van in beton gestorte wapeningsstaven bepalen.
Ook kunnen wij hout of kunststof objecten(vloerverwarming)  en elektriciteitsleidingen op dieptes tot 150 mm scannen.

Om afschot en hoogteverschillen te bepalen beschikken wij over een roterende laser. De LL500 zendt een continu, automatisch
genivelleerd referentievlak van 360 graden uit over een werkgebied met een maximale diameter van 500 meter. Door middel van een
handontvanger kunnen wij met een nauwkeurigheid van 1,6mm op 30m meten.