Van ontwerp tot uitvoering

  • -

Van ontwerp tot uitvoering

Afhankelijk van de situatie kunnen wij u adviseren van a tot z.

Wij verzorgen onder andere:
–  funderingsadviezen
–  statische berekeningen t.b.v. staal
    hout en betonconstructies
–  Wateraccumulatie berekeningen
–  Detailberekeningen
–  Overzichtstekeningen t.b.v. bouw-
    aanvraag, prijsvorming
    en uitvoering
–  Wapeningstekeningen
–  Werkplaatstekeningen voor de
    staalbouw
–  Verzorging van de constructieve
    goedkeuringen bij gemeenten