BIM/3D

BIM is een werkmethode waarbij alle betrokken partijen samenwerken in één driedimensionaal model. BIM staat voor Bouw Informatie Model.

Door met alle partijen samen te werken in één 3D model is in een oogopslag te zien of een aanpassing in de constructie past. De tekenaar heeft een precies overzicht van de hoeveelheden binnen het gebouw. (materiaallijsten) De installateur ziet in een oogopslag of hij zijn leidingen kan doorvoeren.  Natuurlijk vergt het bouwen met deze nieuwe methode meer van de betrokken partijen. Bouwfases vervagen waardoor communicatie en onderlinge samenwerking nog belangrijker wordt. Het werken in een BIM omgeving vraagt een andere samenwerking, maar verminderd de kans op faalkosten.

BIM komt met name goed tot zijn recht bij complexe constructies zoals ziekenhuizen, scholen en grote kantoren e.d.

Tekla Structures

Voor het maken van 3D staalmodellen(BIM) maken wij gebruik van Tekla Structures. Onze tekenaars modelleren de constructie tot in detail. Daarna kunnen uit dit model aanzichten, plattegronden, doorsnedes en details gegenereerd worden. Tevens kunnen NC (Numerical Control)  bestanden worden gegenereerd om CNC machines aan te sturen. Tekla Structures converteert de informatie over de lengte van het onderdeel, boorgaten enz. in het model tot bruikbare coördinaten  benodigd om het  het onderdeel te maken. U kunt met het gratis programma Trimble Connect meekijken in het 3D model, waardoor u in staat bent het proces op de voet te volgen.

15057-knooppunt-2

Detail Tekla Structures

Autodesk Revit

Voor complete (BIM) 3D modellen  maken wij gebruik van Revit. In Revit is het mogelijk om een constructie tot in detail te tekenen zodat niet alleen het staal, maar ook onderdelen in beton, staal en hout in het model kunnen worden verwerkt.  Zo heeft u een compleet overzicht van uw constructie. Met het gratis programma Tekla Bimsight kan het model (IFC) met alle partijen worden gedeeld, waardoor het bouwproces eenvoudiger en inzichtelijker kan worden gemaakt. Ook kan de tekenaar eenvoudig de aantallen, volumes e.d. uitrekenen van de gemodelleerde materialen.

BIM COMBO